Startpakken er skrive av Tina Halkinrud, biblioteksjef på Jevnaker folkebibliotek med masterstudium i Bibliotek- og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo. Startpakken inneheld forslag til speletilbod, kva utstyr ein treng og dataspel si rolle, og kan vere til hjelp for bibliotek som ønskjer å kome i gong med eit speletilbod.