OsloMet tilbyr studiet etter oppmoding frå og med økonomisk støtte frå fylkesbiblioteka. Det er prosjektet «Barnebibliotek – et kompetanseløft», leia av Trøndelag fylkesbibliotek og med støtte frå Nasjonalbiblioteket, som har gjort utviklinga av studiet mogeleg.

Du kan lese meir om studiet på Trøndelag fylkesbiblioteks nettside.

Studiet startar på nyåret 2019, og er lagt opp som nettstudium. Arbeidsmengda er tilpassa slik at det skal vere mogeleg å kombinere med full jobb.

Søknadsfrist er 23. november 2018