Sjå intervjuet på You Tube

Fleire forlag har laga sine eigne You Tube-kanalar der ein kan finne informasjon om nyutgjevingar, forfattarintervju og anna. Videosnuttar som dette kan ein fritt lenkje til på sine heimesider eller Facebooksider.