Lenkjer til bøker på norsk av Müller og informasjon om prisvinnaren:

* Sambok, Nasjonalbiblioteket: http://bit.ly/1MYWjW 

* Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Herta_M%C3%BCller

* Store Norske Leksikon: http://www.snl.no/Herta_M%C3%BCller

* Nobelprisen: http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2009/

* Aftenposten: http://www.aftenposten.no/kul_und/litteratur/article3309667.ece