Sjølve bokpresentasjonen vart laga i gratisprogrammet Scrapblog.com som dessverre ikkje let ein skrive ut lokalt (ein kan rett nok bestiller profesjonell printerjobb). Difor undersøkte vi korleis vi kunne få ordna med utskrift. Vi fann endå eit gratisprogram som kunne gjere jobben (det fins utruleg mange flotte gratisprogram på nett!). Så her lenkjer vi til bokpresentasjonen på nytt, og no skal det vere muleg å skrive ut presentasjonen.

Eg vil forresten oppmode alle om å prøve Scrapblog.com for å lage til dømes bokpresentasjonar på nett, eit utruleg lettvint nettbasert program (altså det ligg på nett, og du slepp laste ned programmet lokalt på din pc for å ta det i bruk) og som gjer at alle kan lage flotte presentasjonar utan særskilde forkunnskapar! Kjempeflott for å lage spennande presentasjonar de kan leggje på heimesidene dykkar.

Nedanfor er bokpresentasjonen i utskriftbar form. Obs! Lenkjene til feks. klassesett i sjølve presentasjonen fungerar ikkje i denne framvisaren, då lyt ein gå til Scrapblog-visninga.

[scribd id=30840494 key=key-24z6ghtqwdcctejm7exd mode=slideshow]