I tillegg er det større fokus på populære seriar, for eksempel Rampete Robin, Svein og Rotta, Taynikma. Det er også kome eigne kassar til teikneseriar og dermed betre utval. Fantasy for barn og unge er skilt ut, og no kan ein også få heite lesetips. Mykje har skjedd, så ta turen for å sjå kva endringar som er gjort! Bente kjem til å bli med bussen rundt i kvar kommune for å informere om endringane.

Nedanfor legg eg ved plakat om bokbusstoppet, supert om du heng opp plakat med ruteinfo på biblioteket i din kommune! Fyll inn med rutetider og stoppestadar sjølv.

Plakat: No kjem Bokbussen

Her er link til rutetider og stopp.