Gjeldande avtale med båteigar går fram til 01.09.15.

Vårturen 2015 vert altså gjennomført som planlagt.

Sjå opptak frå debatten i fylkestinget. Sak 44/14 om avvikling av bokbåttenesta i Sogn og Fjordane vert lagt fram 02:38 ut i sendinga.