Fylkesbiblioteket inviterer til arbeidsmøte om meir systematisk samarbeid mellom biblioteka i Nordfjord.  

Plan for dagen:

10.00     Velkomen og litt om bakgrunnen for møtet, Ingebjørg Erikstad, fylkesdirektør for kultur

10.15     Biblioteket som møteplass og arena for offentleg samtale, Siri Ingvaldsen, fylkesbiblioteksjef

10.30     Arbeid med tema og diskusjon v/ Eli-Grete Høyvik, Interplan 

11.30     Lunsj

12.00     Framhald

13.45     Oppsummering og avslutning