I perioden 2004-2007 jobba ein seg fram til eit tettare samarbeid mellom biblioteka i indre Sunnfjord; Førde, Naustdal, Gaular og Jølster. Målet var betre bibliotektenester til innbyggjarane, og eit middel var overgang til felles biblioteksystem og katalog.

Fullstendig oppsummering av prosjektet