Tysdag 7. mai

Tema: Leiarrolla – rolla som biblioteksjef

Vi vil ha både teoretisk og praktisk tilnærming til biblioteksjefrolla, og tar opp tema som

  • Kva inneber det å vere leiar?
  • Kva roller har du, og kva ansvar følgjer fagleg og administrativt?
  • Kva rammer opererer du innan?
  • Kva gjer du for å utvikle verksemda di?
  • Korleis representerer du biblioteket overfor andre, er synleg?
  • Korleis leie bibliotekverksemda gjennom samanslåings-/endringsprosessar?

Det vil bli blanding av forelesing, diskusjonar og gruppearbeid.

Program

Frå 11.00   Registrering
11.30        Lunsj
12.25        Velkomen, v/ fylkesbiblioteksjef Siri Ingvaldsen
12.30        Innføring i leiing – teori og praksis, v/ Kjersti Halvorsen, førsteamanuensis Høgskulen på Vestlandet
13.15        Pause
13.30        Innføring i leiing, framhald
14.15        Pause
14.30        Innføring i leiing, framhald         
15.15        Pause med litt å bite i
15.45        Innsikt og erfaringar frå bibliotekleiing, v/ Marit Gro Berge, biblioteksjef for Strilabiblioteket (biblioteka i Lindås og Meland)
16.30        Pause
16.45        Innsikt og erfaringar frå bibliotekleiing, framhald
17.30        Programslutt

19.30         Middag

Onsdag 8. mai

Tema: Kvalitetssikra saksutredning - sakshandsamingskurs i regi av KS Agenda

Kursleiar: Advokatane Ane Sofie Tømmerås og Karoline Bjerke Wanberg frå Fru Justisia

Her vert det m.a. tatt opp korleis fremje ei sak, rammer for kommunal saksutgreiing, forståing av den kommunale organisasjonen og grensene mellom politikk og administrasjon. Du kan lese meir om kurset på KS Agendas kursside (du treng ikkje melde deg på her, vi sender info om påmelding til KS Agenda).

Program

09.00        Velkommen
09.15        Organiseringa av ein kommune – administrativt og politisk. Kven har ansvar og mynde for kva. Delegering. Kahoot med spørsmål – eksempel på grensedragingar
11.00        Saksutgreiing for dei ulike sakstypane
12.00        Lunsj
13.00        Kahoot med spørsmål – sentrale lovbestemmingar som regulerer saksutgreiinga
13.30        Sentrale lovbestemmingar for saksutgreiing
14.30        Utfordringar: Tema for summing i grupper og diskusjon. (f. eks. kapasitetsmangel og tidsnaud, dobbeltroller, manglande bevisstheit, kompetanse, festna ukultur, inhabilitet, vennskapskorrupsjon)
15.30        Programslutt.

Praktisk

Tid:                7.-8. mai 2019
Stad:              Balestrand, Kviknes Hotel
Pris:               Samlinga vil vere kostnadsfritt for deltakarane. Utgiftene blir dekka av OU-midlar og fylkesbiblioteket. Deltakarane dekker reise sjølve.
Påmelding:    Påmeldingsskjema Bindande påmelding innan 14. mars.