Som del av bibliotekleiarkurset inviterer vi rådmenn/kultur-/oppvekstansvarlege og biblioteksjefane til ei samling om bibliotekets rolle i lokalsamfunnet og kommuneorganisasjonen 26. november kl. 11.00-15.30 på Sandane.

Dagen etter fortset vi med samlinga for biblioteksjefane. Meir detaljert program kjem snart.