Bibliotekdagane er ei samling for bibliotektilsette, med fagleg input og erfaringsutveksling. I år er vi i Florø (Quality Hotel Florø), og hovudtema er digital og fysisk tilrettelegging av bibliotektenester.

Onsdag 19. oktober  

10.30    Mottaking og omvising på Flora folkebibliotek, registrering
11.30    Lunsj på Quality Hotel Florø
12.15    Velkomen, ved fylkesbiblioteksjef Siri Ingvaldsen  
12.20    Lesing for danning og demokratisering – kva er folkebiblioteka si rolle?
             ved nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre
13.15    Pause
13.30    Lesarhistoria – ny veg til lesaren (Lesarhistorie-delprosjekt i Flora)
             ved rektor Bjørg Aslaksen og skulebibliotekar Torhild Madsen ved Krokane skule,
             og Bente Lund frå fylkesbiblioteket
14.00    Tidleg danning. Å skape trygge bibliotekbrukarar (Lesarhistorie-delprosjekt i Gloppen)
             ved barnebibliotekar Ann-Kristin Hovstad og Reidun Sandøy Os, lærar ved Nordstranda skule
14.30    Pause
14.45    Biblioteket sine digitale tenester – tilbod på nett og nærvær på sosiale media
             ved Herdis Moldøen, Bergen offentlige bibliotek, der ho har jobba som digital tenesteutviklar
15.30    Pause med noko å bite i
16.00    Biblioteket sine digitale tenester - forts.
16.45    Pause
17.00    Folkeakademiet og samarbeid med biblioteka
             ved Henriette Hatlevoll, dagleg leiar i Folkeakademiet Sogn og Fjordane
17.30    Slutt
19.00    Middag
             Kulturelt innslag - forfattarmøte med Magnus Helge Torvanger

Torsdag 20. oktober

08.30    Fylkesbiblioteket orienterer  
09.30    Pause  
09.45    Meirope bibliotek, ved Stine Raaden, biblioteksjef i Kongsvinger  
10.45    Pause  
11.00    Idé- og prosjektutvikling i biblioteka
             ved Monica Helvig, prosjektleiar for bibliotekutvikling ved Nasjonalbiblioteket  
12.00    Lunsj  
12.45    Tilrettelegging av biblioteklokala for arrangement i biblioteka
             ved Kristine A. Norberg, Glød produksjoner  
13.45    Pause  
14.00    Lesar søker bok, ved Eva Rekve, rådgivar Leser søker bok
14.45    Orienteringar/presentasjonar frå folkebiblioteka og fagleg samtale  
15.40    Avslutning - Takk for denne gong og vel heim!  
15.45    Slutt   

(Med atterhald om endringar)
 
Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 3. oktober

NB! Bindande påmelding. Ved avmelding etter 3. oktober vert du fakturert eventuelle utgifter fylkesbiblioteket blir påført ved sein avmelding.

Prisar:

  • Fullpensjon i enkeltrom, inkl. lunsj begge dagar og middag onsdag: kr. 2500
  • Dagpakke onsdag, inkl. lunsj, pausemat osv: kr. 800
  • Dagpakke torsdag, inkl. lunsj, pausemat osv: kr. 800
  • Middag onsdag (for ikkje-buande): kr. 500