Årets bibliotekdagar vert arrangerte 15. og 16. september i Sogndal.

Det blir eit variert program, og både Sogndal bibliotek og biblioteket ved Høgskulen i Sogn og Fjordane vil ta imot oss for omvising.

Meld deg på!

Tysdag 15. september

10.00    Bibliotekbesøk
             Vi møtest i Sogndal bibliotek og får orientering
             om deira arbeid med formidling av lokalhistorie.
11.00    Til Quality Hotel Sogndal. Registrering av deltakarane
11.30    Lunsj 
12.30    Velkomen, ved fylkesbiblioteksjef Siri Ingvaldsen 
12.35    Prat, les, klikk – biblioteket som integreringsarena, 
             ved professor Patrick Stefan Kermit, Institutt for sosialt 
             arbeid og helsevitenskap, NTNU 
13.35    Pause 
13.45    Bibliotektilbod til innvandrargrupper, erfaringar frå Årdal kommune, 
             ved biblioteksjef Gry Hatlelid
             Mangfald i Nynorskens skog, ved Reidun Koksvik, Førde bibliotek 
14.10    Tips til biblioteka om idéutvikling og søknader om prosjektstøtte, 
             ved Monica Helvig, nytilsett prosjektleiar for bibliotekutvikling ved Nasjonalbiblioteket
14.40    Pause 
15.00    Folkebiblioteka og kommunereform – utfordringar i eit leiingsperspektiv
             Presentasjon av funn frå masteroppgåve ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015, 
             ved Mette Rysjedal, biblioteksjef ved Nesodden bibliotek
15.45    Pause 
16.00    Webløft – bibliotekenes egen nettløsning
             ved prosjektleiar Petter von Krogh, Buskerud fylkesbibliotek
16.45    Avgang til Campus Fosshaugane 
17.00    Omvisning på høgskulebiblioteket 
19.30    Middag 

Onsdag 16. september

09.00    Fylkesbiblioteket orienterer
               - Prosjekt og saker fylkesbiblioteket arbeider med  
               - Programtilbod i Den kulturelle skulesekken Sogn og Fjordane 2015-16,
                 ved rådgjevar/koordinator Øyvind Høstaker
10.45    Pause med utsjekking 
11.15    Litteraturformidling på nett: om bloggen Bokanbefalinger, 
             ved konsulent Marie Johansen ved Deichmanske bibliotek 
12.00    Lunsj 
13.00    Nytt frå folkebiblioteka
              - Korte rapportar frå regionsamarbeida
              - Oppretting av oppvekstbibliotek, ved Ellen Borch Veum, Luster biblioteka
              - Ordet fritt
14.00    Pause
14.10    Kven trur du at du er? - presentasjon av kjelder i slektsgransking via eit case,
             ved arkivar Per Olav Bøyum, Fylkesarkivet
14.55    Avslutning og evaluering
15.00    Slutt

(Med atterhald om endringar)

Meld deg på!

 

Sogndal (Foto: Tim Bunce, CC BY 2.0)
Sogndal (Foto: Tim Bunce, CC BY 2.0)