Det er lagt opp til tre hovudtema for samlinga; Formidling, biblioteket som møteplass og arena for offentleg samtale og debatt, og lyrikk. Sistenemnde som oppfølging av seminaret Lyrikk, takk! som Kulturrådet, Den Norske forfatterforening, Forleggerforeningen og Nasjonalbiblioteket hadde ei satsing på tidlegare i vår.

For meir informasjon om planlagt program, sjå her http://fylkesbiblioteket.sfj.no/kurs/bibliotekdagane-2014. Hald av dagane alt no!