Program

Tysdag 10. september

10.00-10.30  Registrering (v/biblioteket/i Trivselshagen).

10.30-10.40  Velkommen v/fylkesbiblioteket

10.40-11.00  Gloppen folkebibliotek – 5 år i Trivselshagen

11.00-11.45  Regnvåte tekstar – med lun eplekake til
                    - om vegen fram til eit program og ein litterær møtestad og kor viktig det er med eplekake
                    v/ Gloppen folkebibliotek

                    Vi forflyttar oss til hotellet....

12.00-13.00  Lunsj (2 rettar)

13.00-14.30   Å søke om prosjekt- og utviklingsmidlar v/Arne Gundersen, Nasjonalbiblioteket

14.30-14.45  Pause med frukt

14.45-16.15  Det flerspråklige bibliotek presenterer sitt tilbod, v/Siri Tidemann-Andersen
                     Presentasjon av ulike språk

16.15-16.45  Pause m/rundstykker

16.45-17.30  Barn og unges oppleving av litterær kvalitet. Janne Karin Støylen presenterer resultat frå masteroppgåva si.

19.00            Middag (3 rettar)

Ca 20.15       Kvinnekamp - historia om norske motstandskvinner, kåseri v/Kristin Hatledal, Stryn bibliotek

 

Onsdag 11. september

07.30            Mjuk morgonstrekk – Tai chi for morgonfuglar, v/Ann-Kristin Vik Fløtre

                     Frokost

09.00-10.45  Lesesirkelkurs, v/Camilla Sørbye, Buskerud fylkesbibliotek

10.45-11.00  Pause

11.00-12.00  Nytt frå biblioteka
                     - Jorun Systad, Høyanger, om IFLA-arbeid
                     - Eli Eidsvik, Flora, om samarbeid skule- og folkebibliotek
                     - Kristin Hatledal, Stryn, om bruk av Facebook i biblioteket

12.00-13.00  Lunsj (2 rettar)

13.00-14.00  E-boksamarbeidet i Troms, v/ Tanmayo Olsen, Troms fylkesbibliotek

14.00-14.15  Pause m/natronkake

14.15-14.45  Fylkesbiblioteket informerer. Oppfølging av Saman for framtida, bokbåtsaka mm

14.45-14.50  Minipause

14.50-15.50  Biblioteket som debattarena, v/ Mariann Schjeide, Ålesund bibliotek. 
                     (Arr. i samarbeid med NBF Sogn og Fjordane)

15.50-16.00  Avslutning/vel heim

NB! Det kan bli endringar i programinnhald og tidspunkt.

Innsjekk frå 15.00 ankomstdag, utsjekking innan kl. 12.00 avreisedag.