I år tek vi turen til Luster, og Tørvis hotell er klare til å ta i mot oss.
Vi ser fram til eit spennande program, sjå invitasjon med program her.

Program tysdag 22. mai
11.00 Oppmøte ved Luster bibliotek, Pyramiden senter i Gaupne.
          Biblioteksjef Ellen Pauline Borch Veum tek i mot oss.
          Lett servering.
11.45 Reise til hotellet
12.00 Velkomst på hotellet. Kulturelt innslag
12.30 Innsjekking på hotellet og registrering
13.00 Lunsj
14.00 Svein Arne Tinnesand, stabsdirektør ved nasjonalbiblioteket ”Bibliotekutvikling –
          Kva rolle skal Nasjonalbiblioteket spele?”
14.45 Pause
15.00 Bjarte Bakken ved Foreningen !Les “Mange vegar til leselyst”
15.45 Pause med frukt og kake
16.00 Foreningen !Les held fram
16.45 Pause
17.00 Øyvind Sunde Høstaker, koordinator for Den Kulturelle Skulesekken i Sogn og
          Fjordane vil snakke om litteraturformidling og samarbeid
17.30 Fri
19.00 Middag og quiz

Program onsdag 23. mai
09.00 Ruth Ørnholt, fylkesbiblioteksjef i Hordaland med foredraget: “Bibliotek på dagsorden:
          om å bli høyrt i kommunale prosessar”
10.00 Pause
10.15 Astrid Drevland, biblioteksjef ved Bømlo bibliotek fortel om bibliotek-
          samarbeidet i Sunnhordland
11.00 Oppsummering og spørsmål
          Kort om samarbeidsprosjektet "Saman for framtida"
11.30 Lunsj
12.15 Nytt frå biblioteka ved Ellen Borch Veum frå Luster bibliotek, Mette Rysjedal frå
          Fjaler bibliotek, og frå fylkesbiblioteket
          Lars Sandbakken, dagleg leiar NBT, om transportordninga
14.00 Pause med frukt
14.15 Kåseri av Bjørn Ingvaldsen, forfattar og leiar av Norske Barne- og
          Ungdomsforfattere (NBU)
15.00 Slutt