Det blir eit spanande program på årets bibliotekdagar 24.-25. september, med bl.a. islandsk litteratur, vampyrar og trolldomsprosessar, og om kvalitetsvurdering av litteratur.

Vi tek atterhald om endringar. Fram til lunsj torsdag er det eige møte for biblioteka i Sogn og Fjordane.

Torsdag 24. september 
09.30 Registering, kaffi/te, rundstykker
10.00 Biblioteksvar, v/Vidar Krumins
 Leser søker bok, v/Tine Solvang
 IFLA-møtet i Milano, v/ Jorun Systad, Høyanger bibl./NBF Sogn og Fjordane
 Strategisk utviklingsplan for biblioteka, v/fylkesbiblioteksjef Ágúst Magnússon

Registrering for dei som ikkje har deltatt på "lokalt" møte 

13.00  Lunsj
"Vit han tarv som vidt skal fara..." 
14.00 Velkommen, kulturelt innslag
14.15 Crime and punishment, poetry and storytelling: A portrait of Icelandic literature
v/litteraturvitar Úlfhildur Dagsdóttir
While the (late) arrival and immense popularity of the crime novel has broadened the scope of the cultural landscape, crime fiction also been accused of trivialising Icelandic literature. However, it has also been instrumental in augmenting the interest in Icelandic fiction abroad. All news about the death of Icelandic literature, killed by the crime novel, are of course greatly exaggerated. Poetry has also been on the up and coming, and all kinds of storytelling continues to be an important part of fiction, as particularly witnessed in the novels of the recent Nordic literary prize winner, Sjón.
15.15 Pause
15.30 Krimforfattar Yrsa Sigurðardóttir snakkar om eige forfattarskap
16.15 Pause
16.30 Rune Timberlid frå Førde vil snakke om forfattarskapen sin og om kriminallitteratur generelt. Timberlid, til dagleg kommunikasjonsdirektør ved Lotteritilsynet, si siste bok "Operasjon Siskin" har handling frå andre verdskrigen, og fekk svært gode kritikkar.
17.15 Slutt
18.15 Middag
20.00 Vi deltar på opninga av Krimfest Sunnfjord
 
Fredag 25. september 
09.00 The Horror! The Horror? Drinking blood and eating brains: Vampires and Zombies
v/litteraturvitar Úlfhildur Dagsdóttir
The eternal life of the vampire as a popular cultural icon is particularly evident in recent years. The horror of the vampire, however, has hardly ever been more questionable, as this figure of living death , plague and demonic possession, is becoming more and more glamorous in television series, films and fiction. Meanwhile another living dead creature, the zombie, is taking over the horror train, playing the role of disgust, abjection, terror and physical disintegration. The two are related of course, and both have been a fertile source of social symbolism throughout their histories.
Liste over vampyr-bøker
10.00 Pause
10.15 Skit med kanelsmak - godt og dårleg i litteraturen? v/forfattar og litteraturanmeldar May Grethe Lerum
11.15 Pause 
11.30 Skyldig eller uskyldig? Heksen i magiens verden i forfølgelsernes tid
v/ Bente Gullveig Alver, professor i folkloristikk, Universitetet i Bergen
12.30 Seminarslutt. Lunsj. 
13.30 Årsmøte i NBF Sogn og Fjordane
Høve til å delta på arrangement i regi av Krimfestivalen i Førde

Arrangert i samarbeid med Hordaland fylkesbibliotek, og med støtte frå Folkeakademiet Sogn og Fjordane.