Fagdagane er ferdige for i år, takk til alle som deltok!
I programmet nedom har vi lagt inn presentasjonar frå føredragshaldarane.
Vi tek gjerne i mot vurderinga di av årets fagdagar, gå til evalueringsskjemaet her.

Leselyst og lesing i fagfornyinga er tema på fagdagen 30. oktober. Korleis kan vi skape leselyst hos unge? Kva verktøy har vi, og korleis kan vi bruke dei i klasserom og i bibliotek? Første dag vil særleg omhandle litteraturformidling for barn i alderen 5.-10. trinn, medan dag to er via den velkjende IBBY-presentasjon som tek heile aldersspennet frå barnehage til ungdom. Fagdagen er for bibliotekarar, lærarar, formidlarar og andre som brukar bøker og driv litteraturformidling for barn og unge.

Onsdag 30. oktober

frå 10.00  Registrering og morgonkaffi
10.30   Velkomen, Saman om lesing, ved fylkesbiblioteksjef Siri Ingvaldsen, Sogn og Fjordane fylkesbibliotek
10.45 Lesing i fagfornyinga, ved Elisabeth Grimstad, spesialpedagog og leserettleiar ved Hammer skole i Lørenskog kommune
Kva har fagfornyinga å seie for lesing i skulen? Korleis kan lesing endre seg, er det ikkje berre å halde fram som før? Elisabeth Grimstad frå Lørenskog kommune kjem for å snakke om moglegheitene som ligg i fagfornyinga, med konkrete eksempel frå klasserommet.
11.30 Lunsj
12.30 Boka er eit verktøy!, ved forfattar Michael Stilson
Med debutboka Bare spille ball fekk Michael Stilson Uprisen i fjor, der ungdom sjølv kårar årets beste ungdomsbok. I tillegg til å vere forfattar, er Stilson utdanna lærar og har tidlegare vore profesjonell fotballspelar. Stilson meiner skjønnlitteratur og lesing kan vere eit viktig verktøy for å utvikle eit eige indre språk for å takle motgang, og han er lidenskapeleg opptatt av å inspirere fleire til å lese. Høyr han fortelje om korleis motivere dei unge til å lese bøker.
13.15 Pause
13.25 Litteratur og mangfald i klasserommet, ved Andrea Strømmen, lærar med mastergrad i barne- og ungdomslitteratur ved Høgskulen på Vestlandet
Kva moglegheiter har ein med dagens litteratur, i ein stadig meir mangfaldig skule? Kva bøker skal vi bruke, og korleis kan vi ta dei i bruk? Andrea Strømmen har inngåande kjennskap til barnebokfeltet og erfaring med korleis boka kan brukast i undervisninga. Her er det mykje å hente for både lærarar og bibliotekarar.
14.40 Pause med litt å bite i
15.00 Ein lærande skule - eit levande bibliotek, ved Hilde Sjølset, bibliotekar og formidlar ved Oppegård folkebibliotek
Oppegård har lenge hatt eit godt samarbeid med skulane i kommunen, og Hilde Sjølset, bibliotekar og formidlar ved Oppegård folkebibliotek, fortel om korleis samarbeidet har vore og kva det kan bli.
15.45 Pause
16.00 Bok på 1-2-3! ved Liv Astrid Skåre Langnes, høgskulelektor ved Nynorsksenteret
I samband med Bokåret 2019 samarbeider Nynorsksenteret og Ivar Aasen-tunet om å lage gratis undervisingsopplegg til utvalde nynorske barnebøker. Kvar månad har det kome nye opplegg. Målet er å gjere det lett for lærarane å ta i bruk bøkene i klasserommet. Liv Astrid Skåre Langnes vil fortelje om prosjektet og presentere nokre av bøkene og opplegga som er laga i løpet av Bokåret 2019
ca. 17.00 Fagleg program slutt første dag

Torsdag 31. oktober: IBBY - presentasjon av årets barne- og ungdomsbøker

09.45 Frammøte og registrering
10.00 Presentasjon av ungdomsbøker, ved Ragnhild Malfang, biblioteksjef i Sørum kommune
Ragnhild har tidlegare jobba som skulebibliotekar, barne- og ungdomsbibliotekar og er no biblioteksjef i Sørum kommune. Ho har lese sidan ho klarde å få ut bøker av bokhylla, og brenn for litteratur og formidling. Ho er bidragsytar i boka Les meg - handbok i litteraturformidling.
11.00 Pause
11.15 Presentasjon av fagbøker for barn og ungdom, ved Ragnhild Malfang, biblioteksjef i Sørum kommune
12.15 Lunsj
13.15 Presentasjon av barnebøker, ved Ragnhild Malfang, biblioteksjef i Sørum kommune
14.15 Pause
14.30 Presentasjon av biletbøker, ved Nina Nordal Rønne, illustratør og forfattar
Nina er illustratør og forfattar med bakgrunn i animasjon frå høgskulen i Volda, og ein cand. mag i idéhistorie med medium og kommunikasjon frå Universitetet i Oslo. I 2014 debuterte ho med biletboka Tiloversmari, og i 2017 kom ho med si andre biletbok Grå (Magikon forlag). Nina har i tillegg fleire års arbeidserfaring frå bokhandel.
15.30 Slutt