Den nynorske barnelesaren v/Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Tips til nynorskressursar på nett og brett /v Liv Astrid Skåre Langnes

Lese i lag, lese aleine v/Eirik Lissner

Fleire presentasjonar følgjer, så snart vi har fått dei.

 

Programmet for "Klart vi les!"-konferanse og IBBY-haustkurs.

 

Nokre bilete frå dei to konferansedagane:

Bente Bratlund fortel om å vere barnebokforfattar, foto: fylkesbibliotek

Eirik Lissner hald foredrag om ulike måtar å arbeide med skjønnlitteratur på i klasseromet, foto: fylkesbibliotek

Publikum i Lisjesalen under presentasjon av årets biletbøkene, foto: fylkesbiblioteket

Representant frå Nynorsksenteret - Liv Kristin Bjørlykke Øvereng, foto: fylkesbiblioteket