Vi les stadig meir bøker
97%  kvinner og 90% menn  har lese ei eller fleire bøker i fjor, noko som gjer at Noreg er i verdstoppen i lesing. I 2000 svara 64% at dei las bøker minst ein gong i veka, no svarar heile 74% at dei les minst ein gong i veka.

Litt om lånarane
I 2009 lånte boklesarar i Noreg over 15 år i gjennomsnitt 7,1 bøker til seg sjølv eller andre på folkebiblioteket. Av desse lånte kvinner 9,1 bøker og menn 4,4 bøker. Dei som lånte mest var i aldersgruppa 25 til 39 år, og dei med husstandsinntekt under 300.000 lånar mest.

Når "ikkje-lesarane" med e-bøker?
27% seier at dei kan tenkje seg å lese e-bøker i løpet av dei neste tre åra.
29% av dei som ikkje las bøker det siste året svarar at det i noko eller i stor grad kan vere eit alternativ å lese e-bøkerl.