Til saman har biblioteka fått 650 000 til ulike arrangement i biblioteka, så vi vil tru det skjer mykje spanande i biblioteka i det komande året.

Du kan sjå tildelingane på Nasjonalbibliotekets sider. Fleire av søknadane er samarbeid mellom bibliotek i ein region, så dei aller fleste folkebiblioteka i fylket har fått midlar til Bokåret 2019.