OBS!  Her er tida på første dag utvida, men kvar student møter 5 timar denne dagen. Det vert eigen dagsplan for denne samlinga, sjå nedom.

19. januar:

kl 14 - 14.10: Felles start

Gruppe 4: kl 14.15 - 15.30

kl. 15.30 - 16.00: Felles matpause med nistepakke

Gruppe 2: 16.00 - 17.00

Gruppe 1: 17.15 - 18.15

Gruppe 3: 18.30 - 19.45

kl 19.50 - 20: Felles avslutning

kl 20.30: Middag på Gloppen hotell (Sjå eige oppslag på its learning - gje melding til gruppe 4 om kva du vil bestille innnan fristen ca. 1 veke før).

Kvar av gruppene får sitt rom som dei disponerer. I løpet av avsett tid 14.15 - 19.45 skal de ha jobba gjennom stemmetrening, øving/etterarbeid framføring og deling av logg. Moment for loggdeling kjem når samlinga nærmar seg.

20. januar: kl. 9-14