3. samling vert på Firda VGS.

onsdag 3.12. kl. 14-19.45
torsdag 4.12. kl.9-14

Merk at tida første dag er utvida!