Tema: Digital kompetanse, IKT, Web 2.0 - digitale læringsressursar

Les meir om kursrekkja.

Ansvar: Biblioteksentralen saman med fylkesbiblioteket og opplæringsavdelinga hos Sogn og Fjordane fylkeskommune.