For å rapportere 2018-statistikk for folkebibliotek registrerer du deg som brukar på bibliotekutvikling.no. Ved å registrere deg blir du medlem av gruppa som gjeld ditt bibliotek, og får tilgang til aktuelt skjema.

 

Skulebiblioteka vil få tilsendt innloggingsinformasjon (lenke til skjema) på e-post når dette er klar. Nasjonalbiblioteket arbeider framleis (mai) med å klargjere skjema.

Folkebibliotekstatistikken blir gjennomgått av fylkesbiblioteket, og vi vil legge ut kommentarar og alle tal når dei er gjennomgåtte,