Det er klart for rapportering av bibliotekstatistikk for 2017. Rapporteringsfristane er:

  • Folkebibliotek: 25.4.2018
  • Grunnskule: 3.5.2018
  • Vidaregående skule: 3.5.2018
  • Kommune: 16.5.2018

Rettleiing og innlogging/skjema finn de på Nasjonalbibliotekets statistikksider.