I denne runden har Nasjonalbiblioteket spesielt prioritert midlar for tilrettelegging av bibliotekrommet for aktivitetar og utvikling av biblioteket som møteplass. Til saman er meir enn 50 millionar kroner bevilga til prosjekt og utviklingstiltak i norske folkebibliotek i 2016.

Tildelingsbrev vil bli sendt til kommunane over nyttår, med signal frå Nasjonalbiblioteket om korleis midlande bør disponerast.

Sjå oversikt over tildelingane på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.