Leselyststrategien vart lagt fram 27. juni, og er ein del av Leseløftet 2010-2014. Departementet vil altså bruke 1,2 millionar på prosjekt som er med på å fremme barn og unges leselyst. Biblioteka kan søke på desse midlane, som kjem i tillegg til dei ordinære utviklingsmidlane frå Nasjonalbiblioteket.

Prosjekt/tiltak ein søkjer midlar til må vere knytta til eitt eller flere av de fire satsingsområdene i leselyststrategien:

  • Styrkje litteraturformidling til barn og unge 
  • Sikre alle barn og unge tilgang på litteratur
  • Auke leseengasjement i heile samfunnet 
  • Synliggjere og samordne leselysttiltak

Ser ut til at det er mykje biblioteka jobbar med som passar inn her.

Søknadsfrist er 23. august.

Les meir