Les elektroniske aviser og tidsskrift frå heile verda via biblioteket<br />
<div class="nivotekst">Elleve kommunar i Sogn og Fjordane har saman med fylkesbiblioteket inngått avtale om abonnement på Pressreader, ei digital avisteneste som gir tilgang til over 5000 aviser og tidsskrift frå heile verda, på  over 60 språk</div><a href="/nyhende/les-elektroniske-aviser-og-tidsskrift-fr%C3%A5-heile-verda-biblioteket">Les meir</a> Tilskot til litteraturformidling<br />
<div class="nivotekst">Fritt Ord lyser ut tilskot til litteraturformidling i biblioteka med utgangspunkt i språk som kultur</div><a href="/nyhende/tilskot-til-litteraturformidling">Les meir</a> Digidel 2017<br />
<div class="nivotekst">Digidel 2017 er eit nasjonalt program som skal styrke digital kompetanse og deltaking i befolkninga. Folkebiblioteka vert rekna som viktige aktørar i programmet.</div><a href="/nyhende/digidel-2017">Les meir</a> Tid for ti<br />
<div class="nivotekst">Sjuandeklassingar over heile landet vert inviterte til å bli med på &quot;Tid for ti&quot;, ein heilt ny leseaksjon med fokus på nynorske bøker. Sprei ordet til lærarar!</div><a href="/nyhende/tid-ti">Les meir</a>

Siste nytt

Logo Nasjonalbiblioteket
03. Mai

Nasjonalbiblioteket kjem med ei anbefaling til modell for innkjøp og utlån av e-bøker, som kombinerer sokalla lisensmodell og klikkmodell.

Logo Nasjonalbiblioteket
21. apr

Nasjonalbiblioteket har delt ut utviklingsmidlar for 2016, og Sogn og Fjordane fylkesbibliotek har blitt tildelt til saman 570 000 kroner.