Korleis legge til rette for arrangement i biblioteket<br />
<div class="nivotekst">Fylkesbiblioteket sender Kristine Norberg (Glød produksjoner) rundt til bibliotek i fylket for å gi råd om korleis ein kan nytte biblioteklokala best mogeleg.</div><a href="/nyhende/korleis-legge-til-rette-arrangement-i-biblioteket">Les meir</a> Les elektroniske aviser og tidsskrift frå heile verda via biblioteket<br />
<div class="nivotekst">Tolv kommunar i Sogn og Fjordane har saman med fylkesbiblioteket inngått avtale om abonnement på Pressreader, ei digital avisteneste som gir tilgang til over 5000 aviser og tidsskrift frå heile verda, på  over 60 språk</div><a href="/nyhende/les-elektroniske-aviser-og-tidsskrift-heile-verda-biblioteket">Les meir</a> Nettstaden Forfattarar frå Sogn og Fjordane blir lansert<br />
<div class="nivotekst">Fylkesbiblioteket i Sogn og Fjordane lanserer nettstaden forfattarar.sfj.no med markering på Sogndal bibliotek fredag 9. desember.</div><a href="/nyhende/nettstaden-forfattarar-fr%C3%A5-sogn-og-fjordane-blir-lansert">Les meir</a> Digidel 2017<br />
<div class="nivotekst">Digidel 2017 er eit nasjonalt program som skal styrke digital kompetanse og deltaking i befolkninga. Folkebiblioteka vert rekna som viktige aktørar i programmet.</div><a href="/nyhende/digidel-2017">Les meir</a>

Siste nytt

26. jan

Då har du høve til det no. Det blir kursing av nye lesegledarar i Bergen i februar og april. To 2-dagarssamlingar tettpakka med innhald som skal førebu deg på lesegledarrolla, både teoretisk og praktisk.

26. jan

Skuleklassar i åtte kommunar får høve til å møte Anders Totland, forfattaren av boka "Englar i snøen"