Digidel 2017<br />
<div class="nivotekst">Digidel 2017 er eit nasjonalt program som skal styrke digital kompetanse og deltaking i befolkninga. Folkebiblioteka vert rekna som viktige aktørar i programmet.</div><a href="/nyhende/digidel-2017">Les meir</a> Tid for ti<br />
<div class="nivotekst">Sjuandeklassingar over heile landet vert inviterte til å bli med på &quot;Tid for ti&quot;, ein heilt ny leseaksjon med fokus på nynorske bøker. Sprei ordet til lærarar!</div><a href="/nyhende/tid-ti">Les meir</a> Pakk lett - les e-bøker<br />
<div class="nivotekst">Biblioteka i fylket tilbyr no ca. 1600 ulike titlar som e-bok, og utvalet omfattar bøker for barn, ungdom og vaksen, ulike sjangrar og tema, både &quot;lett&quot; og &quot;tung&quot; litteratur, morosamt eller trist, spanande og tankevekkande - kort sagt noko for ein kvar smak.</div><a href="/nyhende/pakk-lett-les-e-b%C3%B8ker">Les meir</a> Med ynskje om ei god jul<br />
<div class="nivotekst">Vi takkar for samarbeidet i året som gjekk, og ynskjer alle våre vener og samarbeidspartar ei fredeleg jul og eit innhaldsrikt og godt nytt år!</div><a href="/nyhende/med-ynskje-om-ei-god-jul">Les meir</a>

Siste nytt

Logo Nasjonalbiblioteket
14. jan

Nasjonalbiblioteket lyser ut midlar til nyskapande prosjekt- og utviklingstiltak. Midlane skal stimulere til nytenking, kreativitet og innovasjon når det gjeld bibliotekutvikling. 

03. des

Nasjonalbiblioteket har tildelt biblioteka i fylket til saman 830 000 kroner i utviklinglingsmidlar. Alle dei 14 biblioteka som søkte frå vårt fylke fekk midlar.