Unge stemmer frå Sogn og Fjordane<br />
<div class="nivotekst">Dei komande vekene får folk i fylket stifte nærare kjennskap til to unge, framstormande forfattarar frå Sogn og Fjordane.</div><a href="/nyhende/unge-stemmer-fr%C3%A5-sogn-og-fjordane">Les meir</a> Forfattar Anders Totland besøker ni bibliotek i Sogn og Fjordane<br />
<div class="nivotekst">Turnéen er knytt til leseaksjonen &quot;Ti for ti&quot;, og utvalde sjuandeklassar i kommunane møter forfattaren i det lokale biblioteket.</div><a href="/nyhende/forfattar-anders-totland-bes%C3%B8ker-ni-bibliotek-i-sogn-og-fjordane">Les meir</a> Les elektroniske aviser og tidsskrift frå heile verda via biblioteket<br />
<div class="nivotekst">Tolv kommunar i Sogn og Fjordane har saman med fylkesbiblioteket inngått avtale om abonnement på Pressreader, ei digital avisteneste som gir tilgang til over 5000 aviser og tidsskrift frå heile verda, på  over 60 språk</div><a href="/nyhende/les-elektroniske-aviser-og-tidsskrift-heile-verda-biblioteket">Les meir</a> Nettstaden Forfattarar frå Sogn og Fjordane blir lansert<br />
<div class="nivotekst">Fylkesbiblioteket i Sogn og Fjordane lanserer nettstaden forfattarar.sfj.no med markering på Sogndal bibliotek fredag 9. desember.</div><a href="/nyhende/nettstaden-forfattarar-fr%C3%A5-sogn-og-fjordane-blir-lansert">Les meir</a>

Siste nytt

17. mar

25. og 26. april blir det kurs i lesarsørvis - eit heilskapleg litteraturformidlingsverktøy for bibliotektilsette,

Foto frå Flora folkebibliotek
03. mar

Fylkesbiblioteket sender Kristine Norberg (Glød produksjoner) rundt til bibliotek i fylket for å gi råd om korleis ein kan nytte biblioteklokala best mogeleg.