Herr Kurz på turné til biblioteka<br />
<div class="nivotekst">Har du lyst på ei god teateroppleving i april? Fylkesbiblioteket samarbeider med Aldateateret om å sende framsyninga &quot;Herr Kurz og damene&quot; på turné til folkebibliotek rundt om i fylket.</div><a href="/nyhende/herr-kurz-p%C3%A5-turn%C3%A9-til-biblioteka">Les meir</a> Siste tur for bokbåten<br />
<div class="nivotekst">Etter vel 50 års teneste vert siste kapittel skrive om bokbåten Epos i Sogn og Fjordane. Frå fredag 27. februar til søndag 15. mars vil bokbåten ha sin siste tur i fylket.</div><a href="/nyhende/siste-tur-bokb%C3%A5ten">Les meir</a> Bli ein lesegledar!<br />
<div class="nivotekst">Vi ønskjer oss minst ti aktive lesegledarar i Sogn og Fjordane! Er du ein av dei?</div><a href="/nyhende/bli-ein-lesegledar">Les meir</a> Barnelitterær formidlingsfest <br />
<div class="nivotekst">Onsdag 12. november feira nynorskbyen Førde den nynorske barne- og ungdomslitteraturen. Over 70 deltok på konferansen som var eit samarbeid mellom Landsamanslutninga av nynorskkommunar, Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, Sogn og Fjordane fylkesbibliotek, Førde kommune og Det Norske Samlaget.</div><a href="/nyhende/barnelitter%C3%A6r-formidlingsfest">Les meir</a>

Siste nytt

Marta Norheim Foto: Tove K. Breistein
15. apr

Våren 2015 kan ein gle seg til besøk av Marta Norheim på biblioteka i Årdal, Luster, Vik, Balestrand, Førde og Fjaler. Tema er kva som kjenneteiknar den nye, norske romanen.

08. apr

Ønskjer du å vere med på å stimulere til auka bruk av nynorske barnebøker? Gjennom prosjektet «Nynorske lesefrø» vert bibliotek og barnehagar oppmoda til å samarbeide for å sikre tilgangen til nynorsk litteratur og styrkje språkstimuleringa på nynorsk.