Tilskot til litteraturformidling<br />
<div class="nivotekst">Fritt Ord lyser ut tilskot til litteraturformidling i biblioteka med utgangspunkt i språk som kultur</div><a href="/nyhende/tilskot-til-litteraturformidling">Les meir</a> Les elektroniske aviser og tidsskrift frå heile verda via biblioteket<br />
<div class="nivotekst">Elleve kommunar i Sogn og Fjordane har saman med fylkesbiblioteket inngått avtale om abonnement på Pressreader, ei digital avisteneste som gir tilgang til over 5000 aviser og tidsskrift frå heile verda, på  over 60 språk</div><a href="/nyhende/les-elektroniske-aviser-og-tidsskrift-heile-verda-biblioteket">Les meir</a> Digidel 2017<br />
<div class="nivotekst">Digidel 2017 er eit nasjonalt program som skal styrke digital kompetanse og deltaking i befolkninga. Folkebiblioteka vert rekna som viktige aktørar i programmet.</div><a href="/nyhende/digidel-2017">Les meir</a> Tid for ti<br />
<div class="nivotekst">Sjuandeklassingar over heile landet vert inviterte til å bli med på &quot;Tid for ti&quot;, ein heilt ny leseaksjon med fokus på nynorske bøker. Sprei ordet til lærarar!</div><a href="/nyhende/tid-ti">Les meir</a>

Siste nytt

Logo PressReader
14. jun

Med den digitale avistenesta Pressreader får ein tilgang til over 5000 aviser og tidsskrift frå heile verda, på over 60 språk. Fylkesbiblioteket samarbeider med 11 folkebibliotek om å gi tilgang.

Logo Nasjonalbiblioteket
03. Mai

Nasjonalbiblioteket kjem med ei anbefaling til modell for innkjøp og utlån av e-bøker, som kombinerer sokalla lisensmodell og klikkmodell.