Tilskot til litteraturformidling<br />
<div class="nivotekst">Fritt Ord lyser ut tilskot til litteraturformidling i biblioteka med utgangspunkt i språk som kultur</div><a href="/nyhende/tilskot-til-litteraturformidling">Les meir</a> Digidel 2017<br />
<div class="nivotekst">Digidel 2017 er eit nasjonalt program som skal styrke digital kompetanse og deltaking i befolkninga. Folkebiblioteka vert rekna som viktige aktørar i programmet.</div><a href="/nyhende/digidel-2017">Les meir</a> Tid for ti<br />
<div class="nivotekst">Sjuandeklassingar over heile landet vert inviterte til å bli med på &quot;Tid for ti&quot;, ein heilt ny leseaksjon med fokus på nynorske bøker. Sprei ordet til lærarar!</div><a href="/nyhende/tid-ti">Les meir</a> Pakk lett - les e-bøker<br />
<div class="nivotekst">Biblioteka i fylket tilbyr no ca. 1600 ulike titlar som e-bok, og utvalet omfattar bøker for barn, ungdom og vaksen, ulike sjangrar og tema, både &quot;lett&quot; og &quot;tung&quot; litteratur, morosamt eller trist, spanande og tankevekkande - kort sagt noko for ein kvar smak.</div><a href="/nyhende/pakk-lett-les-e-b%C3%B8ker">Les meir</a>

Siste nytt

Logo Nasjonalbiblioteket
03. Mai

Nasjonalbiblioteket kjem med ei anbefaling til modell for innkjøp og utlån av e-bøker, som kombinerer sokalla lisensmodell og klikkmodell.

Logo Nasjonalbiblioteket
21. apr

Nasjonalbiblioteket har delt ut utviklingsmidlar for 2016, og Sogn og Fjordane fylkesbibliotek har blitt tildelt til saman 570 000 kroner.